Polityka prywatności

Cieszymy się z Twoich odwiedzin na naszej stronie i chęci wzięcia udziału w naszym konkursie fotograficznym. CEWE Stiftung & Co. KGaA (dalej CEWE).

W naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności chcielibyśmy poinformować Cię, o tym, jakie informacje zbieramy podczas Twojej wizyty na stronie CEWE i w związku z udziałem w naszym konkursie fotograficznym oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

1. Zbieranie informacji niezwiązanych z danymi osobowymi

Podczas Twojej wizyty na stronie CEWE gromadzone są automatycznie (a więc nie poprzez rejestrację) informacje ogólne. Standardowo serwery gromadzą:

  • nazwę Twojego dostawcy internetowego
  • stronę, z której nas odwiedzasz
  • nasze strony, które odwiedzasz
  • Twój adres IP.

Informacje te nie należą do danych osobowych. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie przyporządkować tych danych do konkretnej osoby fizycznej. Informacje te są przekształcenie do postaci uniemożliwiającej identyfikację. Są one używane wyłącznie do celów statystycznych oraz poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszej strony internetowej. W przypadku, w którym dane te przekazywane są do zewnętrznych usługodawców, zadbaliśmy, poprzez podjęcie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby nie naruszało to przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są przez nas wyłącznie w zakresie i w celu, w którym je nam powierzyłeś, n.p. w ramach rejestracji na cele konkursu fotograficznego, poprzez wypełnienie formularzy, przesłanie e-maili, w ramach zamawiania produktów bądź usług, wysyłania zapytania bądź prośby o udostępnienie materiałów. Użycie danych osobowych w celach reklamowych, względnie badania rynku, następuje wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Bez Twojej zgody Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim. Przekazywanie danych osobowych uprawnionym państwowym instytucjom i urzędom następuje wyłącznie w ramach właściwych przepisów prawa, bądź jeżeli zostaniemy zobowiązani do tego na mocy postanowienia sądu.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnej formie zarówno drogą pocztową na adres CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg, Niemcy, jak również w dowolnym czasie drogą mailową na adres skrzynki mailowej info@cewe.de .

3. Przechowywanie danych (Data Retention)

Dane osobowe, które przekazano nam zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 celami, przechowywane są stosownie do obowiązujących przepisów prawa dotyczących okresu przechowywania danych osobowych w ich aktualnym w danym momencie brzmieniu, a następnie usuwane.

4. Google Analytics

Informujemy, że ta strona internetowa korzysta z usług Google Analytics oferowanych przez Google Inc. (""Google""). Google Analytics używa tzw. ciasteczek (""Cookie""). Są to pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim komputerze i które umożliwiają nam analizę sposobu, w jaki korzystasz z naszej witryny internetowej. Zgromadzone przez pliki cookie informacje dotyczące Twojego sposobu korzystania z tej strony (włącznie z adresem IP komputera) przesyłane są i przechowywane na serwerze Google w USA. Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania przez Ciebie ze strony, do opracowywania raportów o aktywności na stronie dla administratora strony oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Również Google przekazuje te informacje osobom trzecim wyłącznie jeśli jest to narzucone przepisami prawa oraz osobom działającym na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie łączy Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Instalację plików cookie można wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki; informujemy jednakże, że może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

5. Facebook

Nasza witryna internetowa korzysta poza tym z tzw. Plugins sieci społecznościowej Facebook. Operatorem tych programów jest wyłącznie Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Plugins można rozpoznać na jednym z logo Facebooka lub po dopisku ""Lubię to"". Jeśli odwiedzisz należącą do naszej witryny internetowej stronę, która zawiera taki Plugin, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Zawartość Plugin przesyłana jest prosto na Twoją przeglądarkę, a z niej włączana w stronę internetową W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że wyświetliłeś określoną stronę należącą do naszej witryny internetowej. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę na stronie do Twojego konta na Facebooku. Jeśli współdziałasz z Plugin, na przykład naciskając na przycisk ""Lubię to"" lub wpisując swój komentarz, konkretna informacja przesyłana jest bezpośrednio z Twojej przeglądarki na Facebook i tam zapisywana. Jeśli nie chcesz, żeby Facebook zbierał dane poprzez naszą witrynę, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej.

Więcej informacji o zakresie i celu zbierana danych przez Facebook, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania, jak również o związanych z tym prawach i możliwości zmiany ustawień dotyczących ochrony prywatności znajduje się na stronie Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

6. Cookie

Aktualnie nie wykorzystujemy innych plików cookie poza wyżej wymienionymi na cele Google Analytics. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wykorzystywania plików cookie na naszej witrynie, jeśli będzie to niezbędne do korzystania ze strony bądź do świadczenia określonych usług.

7. Bezpieczeństwo

CEWE podejmuje aktualne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem bądź nieuprawnionym dostępem. W celu ochrony przed nadużyciem zbierane i przetwarzane dane osobowe przesyłane są w postaci zaszyfrowanej Na bieżąco poprawiamy sposób zabezpieczenia danych zgodnie z rozwojem technicznym.

8. Dostęp do informacji

Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, włącznie z informacją na temat źródła i odbiorcy jego danych, jak również celu przetwarzania tych danych. W tym celu wystarczy przesłać zapytanie bądź maila na podany w pkt. 2 adres mailowy lub do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (adres i e-mail poniżej).

9. Aktualizacja

W przypadku wprowadzenia nowych produktów lub usług, bądź w związku z rozwojem s\witryny lub technologii zabezpieczeń sieci i komputerów, niniejsze ""Oświadczenie"" może zostać odpowiednio zmienione. W tym celu zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień w Oświadczeniu oraz usuwania jego części zgodnie z potrzebą - w dowolnym czasie, również bez zapowiedzi. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Z tego powodu powinieneś regularnie odwiedzać tę stronę, aby na bieżąco śledzić wszelkie zmiany dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Pytania dotyczące danych osobowych

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące naszych warunków ochrony danych osobowych lub przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się zwrócić bezpośrednio do nas albo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Kontakt:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0) 441 404-0
Fax: + 49 (0) 441 404-421
e-mail: info@cewe.de
Internet: www.cewe.de

Partnerzy
  • Fotousługi Rossmann
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description