Polityka prywatności

Cieszymy się z Twojej wizyty na naszych stronach internetowych i Twojego zainteresowania naszym konkursem fotograficznym – CEWE Stiftung & Co. KGaA z siedzibą główną w Oldenburgu, Niemcy (dalej CEWE).

W CEWE szanujemy Twoją prywatność. Wszystkie zgromadzone dane służą ulepszeniu naszej oferty. Ochrona danych oraz bezpieczeństwo danych klientów i użytkowników są dla CEWE ważnym priorytetem. Ochrona Twoich danych osobowych w całym procesie biznesowym jest więc dla nas kwestią szczególną.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO UE), jakie informacje zbieramy podczas Twojej wizyty na naszych stronach CEWE i w związku z Twoim udziałem w konkursie fotograficznym oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Oświadczenie to nie obowiązuje jednak w odniesieniu do stron internetowych innych firm, na których zamieszczono link do naszych stron lub do których można przejść przez link umieszczony na naszych stronach.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, nasze serwery domyślnie zapisują tymczasowo dane dostępu, tzn. adres IP Twojego komputera, identyfikator sesji, który opisuje szczegóły dotyczące odwiedzanych przez Ciebie stron oraz datę i godzinę wizyty. Dane te są usuwane w ramach ustawowych przepisów po zakończeniu korzystania ze strony. Poza tym dane osobowe są zapisywane tylko w przypadku, gdy dobrowolnie nam je przekażesz, np. w ramach rejestracji do naszych konkursów, przesłania swoich zdjęć konkursowych lub ankiety. We wszystkich formularzach wymagających wpisania danych lub formularzach kontaktowych informujemy Cię o przeznaczeniu pobieranych przez nas danych.

2. Przesyłanie danych przez Internet

Dane wrażliwe, takie jak login, hasło czy dane adresowe, przekazywane są wyłącznie przy użyciu połączenia szyfrowanego protokołem HTTPS / SSL i zapisywane na zabezpieczonych serwerach.

3. Wskazówka na temat przekazywania danych do państw trzecich

W celu zapewnienia wysokiej dostępności naszego działu obsługi klienta jesteśmy terminowo wspierani przez usługodawców spoza obszaru obowiązywania RODO UE. Zawarliśmy z usługodawcami umowy zawierające standardowe klauzule umowne UE i regularnie sprawdzamy, czy nasze bardzo wysokie wymogi dotyczące ochrony danych są spełniane także w pełnym zakresie.

4. Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych oraz ich przeznaczenie

Udostępnione przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu przeprowadzenia konkursów fotograficznych CEWE. Twoje dane będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych wyłącznie w celu, do którego zostały zgromadzone, oraz w celu zabezpieczenia uzasadnionych własnych interesów handlowych, a w szczególności technicznej administracji stron internetowych. Dane te wykorzystamy do przeprowadzenia ankiet związanych z produktem lub do celów marketingowych wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę. W każdej chwili możesz również wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Firma CEWE zleca wykonanie części zadań innym firmom i osobom fizycznym. Usługodawcy mają dostęp do informacji osobowych, które są niezbędne do realizacji ich zadań. Jednakże zobowiązani są oni do wykorzystywania tych informacji wyłącznie w określonych celach. Naszych usługodawców zobowiązaliśmy do tego, aby informacjami tymi posługiwali się zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz naszymi oświadczeniami o ochronie prywatności.

Przekazanie danych osobowych instytucjom państwowym ma miejsce wyłącznie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych. Prywatnym osobom trzecim Twoje dane nie zostaną ujawnione bez Twojej wyraźnej zgody.

Nasi pracownicy są przez nas zobowiązani do zachowywania poufności oraz stosowania się do właściwych przepisów dotyczących ochrony danych.

W przypadku zapisania się na newsletter Twój adres e-mailowy będzie używany do naszych własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z newslettera. Wykorzystujemy niezbędne w tym celu i przekazane osobno przez Ciebie dane, aby regularnie wysyłać Ci mailem nasz newsletter. Wyrejestrowanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili i możesz to zrobić za pomocą odpowiedniego linku w newsletterze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych masz prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych dotyczących Twojej osoby oraz do ich korekty, blokady lub usunięcia.

5. Zastosowanie ciasteczek

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszych stron internetowych oraz umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. ciasteczek. To małe pliki tekstowe, które zapisywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas ciasteczek są kasowane po zakończeniu sesji przeglądarki, a więc po zamknięciu Twojej przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne ciasteczka pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas kolejnej wizyty (ciasteczka stałe).

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby otrzymywać informacje o wysyłaniu ciasteczek i decydować o akceptacji ciasteczek w poszczególnych przypadkach lub całkowitym zablokowaniu ich. Niezaakceptowanie ciasteczek może wpływać na ograniczenie funkcjonalności strony.

6. Gromadzenie anonimowych danych użytkownika

Na naszych stronach – za pomocą technologicznych rozwiązań do analizy internatowej firmy Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) – gromadzone i zapisywane są dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Na ich podstawie tworzone są profile użytkowników pod pseudonimem. Te profile służą do analizy zachowania osoby odwiedzającej stronę i są wykorzystywane do optymalizacji i lepszego dopasowania naszej oferty do potrzeb użytkownika. Do tego celu mogą być użyte ciasteczka. To małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika odwiedzającego stronę internetową. W ten sposób umożliwiają one rozpoznanie przeglądarki internetowej podczas kolejnej wizyty na naszych stronach.

Tworzone pod pseudonimami profile użytkowników nie będą łączone z osobistymi danymi osoby kryjącej się pod pseudonimem bez specjalnej wyraźnej zgody z jej strony.

W każdej chwili ze skutkiem na przyszłość możesz nie zgodzić się na gromadzenie i zapisywanie danych w celu analizy internetowej, wystarczy kliknąć poniższy link: Dezaktywacja Adobe Analytics

7. Bezpieczeństwo

CEWE stosuje rozległe zabezpieczenia techniczne i operacyjne w celu ochrony Twoich danych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkową lub zamierzoną manipulacją bądź przed dostępem nieupoważnionych osób. Na bieżąco – zgodnie z rozwojem technologicznym – ulepszamy metody zabezpieczenia danych.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO UE) zapewnia Ci określone prawa:

1. Prawo do informacji (art. 15 RODO UE):

Masz prawo żądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dane dotyczące Twojej osoby. Jeśli tak, masz prawo do informacji o tych danych osobowych oraz informacjach wymienionych szczegółowo w art. 15 RODO UE.

2. Prawo do korekty i usunięcia (art. 16 i 17 RODO UE):

Masz prawo żądać niezwłocznej korekty nieprawidłowych danych dotyczących Twojej osoby oraz ewentualnie uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Dodatkowo masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych dotyczących Twojej osoby, jeśli występuje jedna z przyczyn wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO UE, np. jeśli dane nie są już potrzebne do realizowanych celów.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO UE):

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania na czas ewentualnej kontroli, jeśli występuje jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO UE, np. jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania.

4. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO UE):

W określonych przypadkach, które wymienione są szczegółowo w art. 20 RODO UE, masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i odczytywalnym komputerowo formacie lub do żądania przekazania tych danych osobie trzeciej.

5. Prawo sprzeciwu (art. 21 RODO UE):

Jeśli dane gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów) masz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Wówczas nie będziemy przetwarzać dalej danych osobowych, chyba że występują możliwe do udowodnienia bezwzględne zasługujące na ochronę przyczyny przetwarzania, przeważające interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

6. Prawo do zażalenia w organie nadzorczym (art. 77 RODO UE):

Zgodnie z art. 77 RODO UE masz prawo do zażalenia w organie nadzorczym, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych. Z prawa do zażalenia możesz skorzystać w szczególności w organie nadzorczym w państwie członkowskim Twojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

9. Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań na temat ochrony danych osobowych w firmie CEWE należy zwrócić się do:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, dn. 24.05.2018 r.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description