Zarejestruj się
Udział w szczytnym celu

Biorąc udział w konkursie fotograficznym CEWE Photo Award 2021, mogą Państwo uczynić coś dobrego. Za jedno nadesłane zdjęcie CEWE przekazuje dziesięć Euro centów na rzecz stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce – dalekosiężnej inwestycji w kolejne pokolenie, stabilność społeczną i przyszłość naszego świata.

CEWE i SOS Wioski Dziecięce na całym świecie

CEWE i SOS Wioski Dziecięce na całym świecie

Ścisła partnerska współpraca między stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce na całym świecie a CEWE sięga 2013 roku. Przedsiębiorstwo z tradycjami z Oldenburga przekazało ponad 1 milion Euro na pomoc rodzinom i dzieciom w potrzebie. Oprócz projektów stałych CEWE wspiera bieżące projekty pomocy potrzebującym. W 2017 roku wsparto między innymi program zaopatrzenia głodujących dzieci w Somalii oraz podjęto działania humanitarne w regionie Diffa w obszarze przygranicznym między Nigrem a Nigerią. Współpraca ze stowarzyszeniem SOS stała się dla firmy CEWE sprawą bliską sercu. Oprócz finansowego wsparcia przedsiębiorstwo angażuje się w akcje przekazywania darów rzeczowych oraz wspiera akcje charytatywne wielu swoich pracowników w różnych lokalizacjach w Niemczech i Europie. W ten sposób nawiązano bliskie relacje z wioskami dziecięcymi w Ganie, na Węgrzech, w Czechach, Polsce, Austrii, Francji, Niemczech i Belgii. Za to wielowymiarowe i wyjątkowe zaangażowanie społeczne firma CEWE została wyróżniona przez stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pierwszą nagrodą Excellence Award. „CEWE postrzega swój sukces gospodarczy w szczególności jako zobowiązanie względem społeczeństwa. Długotrwałe i pozbawione wymiaru biurokratycznego wsparcie pozwoliło zainicjować szereg projektów pomocowych i pomyślnie je zrealizować”, docenia Sabine Fuchs, Prezes SOS Wioski Dziecięce Global Partner, dalekosiężny wkład grupy przedsiębiorstw CEWE w dobro wspólne. Także w 2018 roku przedsiębiorstwo przekaże kwotę 250 000 Euro na placówki w Niemczech oraz wybrane projekty międzynarodowe wspierające dzieci i rodziny w potrzebie.

O organizacji

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description